Dat mensen buiten onze vereniging de wsvg een warm hart toedragen, mag blijken uit het feit dat de vereniging wordt gesponsord in de vorm van surfmateriaal of prijzen die tijdens activiteiten uitgedeeld kunnen worden.

Om nog meer voor de wsvg te kunnen betekenen is het fenomeen vrienden van de wsvg in het leven geroepen.

Vrienden van de wsvg zijn donateurs, die ieder jaarlijks minimaal € 50,00 beschikbaar stellen.
Een gift kan gedoneerd worden door 1 persoon of bedrijf, of samen door maximaal 4 personen.

Deze donaties zullen geheel financieel worden beheerd onder de verantwoording van de penningmeester van de vereniging.

Voor de gelden wordt jaarlijks door de vrienden van de wsvg in overleg met het bestuur een bestedingsdoel bepaald.

De gelden worden aangewend, voor zaken die ten diensten zijn van de wsvg, in de ruimste zin des woord. Dit kunnen zaken zijn t.b.v. De te organiseren wedstrijden, interieur veranderingen, gebouw aanpassingen, clubkleding, kortom alles is bespreekbaar. De donateurs zullen, indien zij dit wensen, vermeld worden op een plaquette in de kantine.